Raideolaíocht

Is saindhochtúirí ard-oilte iad raideolaithe comhairleacha a léirmhíníonn agus a thuairiscíonn na híomhánna a ghineann radagrafaithe d’fhoireann leighis an ospidéil nó do dhochtúir ginearálta a chuir an cás ar aghaidh, chun galair agus riochtaí a dhiagnóisiú nó a chóireáil. Úsáideann raideolaithe comhairleacha raon teicneolaíochtaí íomháithe amhail X-gha, ultrafhuaime, Tomagrafaíocht Tíomhairithe (CT), leigheas núicléach, Tomagrafaíocht Astúchán Posatrón (PET) agus Íomháú athshondais mhaighnéadaigh (MRI) chun galair a dhiagnóisiú nó a chóireáil. Ar na gairmithe sláinte a bhfuil baint acu le raideolaíocht chliniciúil tá radagrafaithe agus raideolaithe a fhaigheann tacaíocht ó chúntóirí cúraim altranais, ó chúntóirí cúraim sláinte, ó fhisiceoirí, ón bhfoireann riaracháin agus póirtéireachta - agus tá siad go léir ag teastáil le haghaidh rannóg fheidhmiúil nua-aimseartha.

Caitheann an raideolaí comhairleach go leor ama ar chuidiú le cinneadh a dhéanamh ar an mbainistíocht is fearr ar fhadhbanna othar, agus ar ghnáthaimh chasta a chur i gcrích agus a léirmhíniú. Is speisialtacht chliniciúil í raideolaíocht idirghabhálach lena mbaineann dualgais i dtaobh othair sheachtrach, bardaí agus gnáthaimh, dualgais atá ar aon dul le máinlia comhairleach. Mar aon leis na cóireálacha a dhéantar, tá ról ag raideolaithe idirghabhálacha comhairleacha i leith cúrsaí diagnóise freisin e.g. sampláil fíocháin agus diagnóisic ionrach. De réir mar a théann an teicneolaíocht i bhfeabhas agus atá fáil níos forleithne ar threalamh íomháithe d’ardchaighdeán, táthar in ann roghanna cóireála nua níos líonmhaire a chur ar fáil d’othair agus do lianna a chuireann cásanna ar aghaidh, rud a thagann in áit máinliacht mhór go minic agus a chuireann feabhas ar amanna téarnaimh.