Candidate on video interview

 

Faoin am seo, is cuid mhór dár saol laethúil físchomhráite. Nuair is é atá i gceist i do chéad fhíschomhrá eile agallamh le haghaidh an phoist sin a bhí uait i gcónaí, tá sé éasca éirí réchúiseach.

Ach ná bí faoi strus mar táimidne anseo chun cuidiú a thabhairt!

 

Rudaí a d’fhéadfadh cur isteach ar d’agallamh:

Bíonn rudaí gach áit a d’fhéadfadh a bheith a bheith ag cur isteach ar do shaol agus is é an scéal céanna é agus agallamh físe á dhéanamh agat.

Timpeallacht: Tá sé riachtanach go roghnaíonn tú áit chiúin do d’agallamh. Cé go bhféadfadh seo a bheith deacair má tá tú i do chónaí le daoine eile, is féidir leat am d’agallaimh a chur in iúl dóibh agus fógra a chur ar do dhoras á chur seo i gcuimhne dóibh agus lena chinntiú nach gcuirfidh duine ar bith isteach ort.

Cúlra: Agus an ceamara gréasáin nó ceamara éadain á thástáil agat, féach an bhfuil aon rud sa chúlra a d’fhéadfadh aird an agallóra a tharraingt. Déan iarracht cúlra neodrach a bheith agat do d’agallamh físe agus roghnaigh áit atá geal, d’fhonn drochsholas a sheachaint.

Fón Póca: Cuir d’fhón póca ina thost roimh d’agallamh, díreach mar a dhéanfá agus tú ar tí agallamh aghaidh ar aghaidh a dhéanamh.

 

Nasc Idirlín/Wi-Fi

Tá sé tábhachtach do nasc idirlín/Wi-Fi a thástáil roimh aon agallamh lena chinntiú nach bhfuil aon deacrachtaí follasacha ann. Tá bealach éasca ag Google chun an tástáil seo a dhéanamh.

Ní thaitníonn sé le duine ar bith nuair a reonn an scáileán – go mór mór in agallamh. Ach beidh ár mboird agallaimh foighneach leat agus ní gá duit a bheith trí chéile. Go minic, má thugann tú tamall gearr dó, réiteoidh sé é féin.

 

Teicneolaíocht

 

Technology Image

 

Is féidir le hearraí teicneolaíochta ar nós ceamaraí gréasáin agus micreafóin a bheith casta. Tá sé tábhachtach, ámh, go mbíonn siad ag obair i gceart lena chinntiú go mbaineann tú an leas is fearr as d’agallamh. Chun maolú a dhéanamh ar aon rud a d’fhéadfadh tarlú, tástáil do mhicreafón agus do cheamara roimh d’agallamh. B’fhéidir gur fiú duit glao físe tapa a dhéanamh le cara nó d’fhéadfá úsáid a bhaint as ardán do ghlaonna físe inar féidir leat do cheamara gréasáin agus do mhicreafón a thástáil. B’fhiú duit, freisin, lionsa do cheamara a ghlanadh roimh ré agus chuirfeadh sé iontas ort cé chomh mór agus a chuidíonn sé sin.

Gaireas Luchtaithe go hIomlán Ní mian leat a bheith leathshlí trí d’agallamh agus ansin, i bhfaiteadh na súl, go múchfadh do ghaireas. Más fón póca atá á úsáid agat do d’agallamh físe, is féidir leis seo a bheith an-dian ar do chadhnra. B’fhéidir gur fearr an fón a fhágáil ag luchtú i rith an agallaimh. Más é do ríomhaire glúine atá á úsáid agat, bí cinnte go bhfuil sé luchtaithe go hiomlán roimh ré agus é ceangailte leis an líne cumhachta i rith an ama, más féidir.

 

Comharthaíocht Choirp

 

Man using body language by smiling

 

Tá sé éasca ligean do d’aird sleamhnú ón agallamh, go háirithe nuair is ó chompord do bhaile féin atá an t-agallamh á dhéanamh agat. Nuair atá tú ar do chompord agus ar do sháimhín só sa timpeallacht sin tá sé éasca tosú ag amharc ar nós cuma liom. Má bhíonn cuma chromtha ort agus do shúile ag sleamhnú ón scáileán, beidh tionchar aige sin ar an tuairim a chruthóidh tú leis na hagallóirí. Tá sé tábhachtach a chuimhneamh gur seo agallamh ar phost agus is mian leat an spéis chéanna a léiriú ag an agallamh físe agus a léireofá ag agallamh aghaidh ar aghaidh. D’fhéadfadh sé a bheith cuiditheach duit ag d’agallamh fise na prionsabail seo a leanas a choimeád in aigne:

  • Bí gléasta mar a bheifeá ag agallamh aghaidh ar aghaidh – éadaí gnó;
  • Le go mbeidh tú ag féachaint sa tsúil ar na hagallóirí, féach i dtreo lionsa an cheamara seachas ort féin ar an scáileán;
  • Suigh suas díreach le go mbeidh an cruth is fearr ort – cuidíonn sé freisin le dea-aoibh a chur trasna;
  • Claon do cheann agus déan meangadh gáire nuair is cuí sin lena thaispeáint go bhfuil tú ag tabhairt d’aird iomlán ar na hagallóirí.

 

Ainm Úsáideora agus Pictiúr Próifíle ar Ghlao Físe:

Ós rud é go bhfuilimid go léir ag úsáid glaonna físe le bualadh lenár gcairde agus lenár muintir, b’fhéidir nach é d’ainm ceart atá agat mar ainm úsáideora nó fiú gur pictiúr greannmhar atá agat mar phictiúr próifíle. Gach seans gur ábhar suilt an-mhór a bhí ina leithéidí sin agus tráth na gceist ar siúl agaibh mar theaghlach an deireadh seachtaine roimhe sin, ach ní theastaíonn uait go dtógfadh sé an fócas ón méid is féidir leatsa a thairiscint do ról ar leith. Bí cinnte go mbíonn cúlra gairmiúil nó neodrach agat le haghaidh d’agallaimh i dtreo is go mbeidh an fócas ar fad ort féin.

Má bhí na leideanna seo úsáideach duit, b’fhéidir go mbainfeá taitneamh freisin as ár Na Leideanna is Ferr chun cuidiú leat ullmhú d’Agallamh Físe a chuideodh leat chun réiteach do do chéad agallamh físe eile le go mothóidh tú go bhfuil an t-ullmhúchán is fearr déanta agat.