Ó chlé go deas : An Captaen Páraic Slattery agus daltaí Jennifer Holly, Shakirat Olayode, Migha Saji, agus David Roulston


Bhuaigh na daltaí ó Scoil Ríoga, Ráth Bhoth, Co. Dhún na nGall an duais mar chuid den Chur i Láthair – Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna

Mar chuid de ghnáthlá do bhaill foirne Gharda Cósta na hÉireann, déantar beatha daoine a shábháil san fharraige, ar uiscebhealaí intíre, ar shléibhte agus i bpluaiseanna; cuirtear freagairt chuardaigh agus tarrthála agus bearta frith-thruallaithe maidir le timpistí mara ar fáil, agus déantar monatóireacht ar árthaí, agus fuair grúpa daltaí ó Dhún na nGall blas ar an obair sin le linn turais go bunáit héileacaptair de chuid Gharda Cósta na hÉireann, atá lonnaithe i Sligeach, an tseachtain seo.


Bhí na daltaí ón gcúigiú bliain i Scoil Royal and Prior, Ráth Bhoth, Co. Dhún na nGall, sa bhunáit i Sligeach mar gur bhuaigh siad duais sa Chur i Láthair – Comórtas Fógraíochta Publicjobs.ie do Scoileanna. Mar chuid den chomórtas, a d’eagraigh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tríd an suíomh gréasáin publicjobs.ie, iarradh ar dhaltaí iarbhunscoile fógra a chruthú ina ndéanann siad an earnáil phoiblí a chur chun cinn mar chonair ghairme mhealltach dá bpiaraí. Bhí duaiseanna éagsúla i gceist, m.sh., an deis an Taoiseach a chur faoi agallamh; turas go bunáit héileacaptair de chuid Gharda Cósta na hÉireann, agus an deis páirt a ghlacadh i rólghlacadh leis an nGarda Síochána, agus ghlac os cionn 100 dalta ó gach carn den tír páirt sa chomórtas, le físeáin i nGaeilge agus i mBéarla. Tháinig na daltaí ó Dhún na nGall - Jennifer Holly, Migha Saji, David Roulston, agus Shakirat Olayode – sa dara háit in éineacht le foireann ó scoil eile.


Chaith na daltaí lá ag foghlaim faoin obair a dhéantar sa bhunáit héileacaptair de chuid Gharda Cósta na hÉireann i Sligeach. Thug an Captaen Páraic Slattery eolas dóibh faoi na réimsí éagsúla a chlúdaíonn Garda Cósta na hÉireann agus faoin gcaoi a n-oibríonn an suíomh gréasáin leighis aeir, trí zúmáil isteach ar scoil na ndaltaí i Ráth Bhoth. Labhair sé chomh maith faoi na cásanna éagsúla a dtéann an criú i ngleic leo ar mhisean tarrthála. Bhí an deis ag an bhfoireann féachaint ar na hionstraimí éagsúla sa héileacaptar, suí i suíochán an phíolóta, agus triail a bhaint as unlas tarrthála. Bhuail an bonnán éigeandála le linn thuras na ndaltaí, agus bhí an deis ag na daltaí féachaint ar chriú Tarrthála 118 agus iad ag ullmhú don mhisean.

Dúirt David Roulston an méid seo a leanas: “Nuair a thángamar anseo, fuaireamar turas timpeall na bunáite, agus, ansin, fuaireamar turas ar an héileacaptar agus, ansin, bhí an deis againn féachaint ar an gcriú agus iad ag ullmhú do mhisean tarrthála. Bhí an-lá againn.”

Duairt an Rialatheoir Rannóige in Ionad Comhordaithe Tarrthála an Gharda Chósta i Málainn, Paul Gill, an méid seo a leanas: “Tá an-áthas orainn daltaí ó Royal and Prior i Ráth Bhoth, a óstáil sa Bhunáit Héileacaptair de chuid Gharda Cósta na hÉireann i Sligeach agus léargas a thabhairt dóibh ar obair an Gharda Chósta, lena n-áirítear seirbhís héileacaptair an Gharda Chósta. Cuirimid réimse leathan gairmeacha ar fáil, lena n-áirítear Comhordaitheoirí Misin SAR i Málainn, i nDairbhre agus i mBaile Átha Cliath, innealltóireacht leictreonach, agus gairmeacha eile sa státseirbhís.
“Molaimid d’éinne a bhfuil suim acu i réimse an Chuardaigh agus na Tarrthála, i gcosaint na timpeallachta mara nó i ngnéithe eile de mhaoirseacht mhara smaoineamh ar ghairm i nGarda Cósta na hÉireann agus sa Roinn Iompair.”


Dúirt Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, Shirley Comerford, an méid seo a leanas: “Tá réimse leathan gairmeacha iontacha agus fiúntacha ar fáil san earnáil phoiblí in Éirinn agus bhí sé go hiontach léargas a thabhairt do dhalta ón Royal and Prior ar an nGarda Cósta. Tá a fhios agam go raibh an-lá ag chuile dhuine agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Garda Cósta na hÉireann as an mbunáit héileacaptair a oscailt dúinn mar chuid den chomórtas seo.

“Tá réimse post san earnáil phoiblí ar fáil ar an suíomh gréasáin publicjobs.ie faoi láthair, i dtionscail éagsula agus in ionaid éagsúla ar fud na tíre. Tá róil ann atá oiriúnach d’fhágálaithe scoile, do chéimithe, do dhaoine a bhfuil a ngairm á hathrú acu agus do na feidhmeannaigh is sinsearaí. Mholfainn d’éinne a bhfuil machnamh á dhéanamh acu ar dheiseanna gairme féachaint ar na gairmeacha atá ar fáil san earnáil phoiblí.”

Féach ar an bhfíseán thíos chun léargas a fháil ar an lá a chaith na daltaí le Garda Cósta na hÉireann: