Sheol an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, i gcomhar le Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus an Roinn Dlí agus Cirt, feachtas earcaíochta d’Oifigigh Phríosúin Faoi Oiliúint sa tSeirbhís Phríosúin, 2023.

Tá sé beartaithe ag an tSeirbhís Phríosúin suas le 250 Oifigeach Príosúin Faoi Oiliúint a earcú in 2023, agus 300 Oifigeach sa bhreis a earcú in 2024.

Tá Seirbhís Príosún na hÉireann freagrach as coimeád slán, sábháilte agus daonnachtúil a chur ar fáil do na daoine sin a chuireann na Cúirteanna faoi choimeád. Bíonn an deis ag daoine sa ról seo cur leis an tsochaí ar bhealach fiúntach, dea-thionchar a imirt ar dhaoine eile, agus tabhairt faoi aistear fiúntach i Seirbhís Phríosúin na hÉireann.

Chuir an tAire Dlí agus Cirt, Helen McEntee, TD, fáilte roimh sheoladh fheachtas na bliana 2023 agus d’iarr sí ar gach duine díograiseach a bhfuil suim acu sa ról iarratas a chur isteach:

Tá an-áthas orm gur féidir le hiarrthóirí cur isteach ar ról i Seirbhís Phríosúin na hÉireann anois, tríd an gComórtas d’Oifigigh Phríosúin Faoi Oiliúint, 2023. Tá Seirbhís Phríosúin na hÉireann bródúil as an obair a dhéanann siad chun freastal ar phobail, chun daoine a choinneáil slán agus chun coimeád slán agus sábháilte a chinntiú do na daoine faoi chúram na Seirbhíse.

Chun an díograis sin a aithint, tá sé de dhualgas ar an Rialtas tacú leis an obair a dhéanann an tSeirbhís Phríosúin chun pobail níos sábháilte, níos láidre a chruthú, agus táim tiomanta don tacaíocht sin a thabhairt dóibh siúd a bhíonn ag obair chun ár bpobail a choinneáil sábháilte.

Chuir Caron, McCaffrey, Stiúrthóir Ginearálta Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, leis an méid sin,

Táimid an-sásta gur seoladh an comórtas d’Oifigigh Phríosúin Faoi Oiliúint, 2023, a léiríonn go bhfuilimid tiomanta do líon na mball foirne a mhéadú. Trí chomórtais cosúil leis an gceann d’Oifigigh Phríosúin Faoi Oiliúint, tá sé mar aidhm ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann daoine a mhealladh a bhfuil an chomhbhá, an acmhainneacht agus an díograis acu atá ag teastáil chun barr a gcumais a bhaint amach sa ghairm dhúshlánach seo, as ar féidir sásamh a bhaint. Tugann an ról seo deis do dhaoine a bheith ag obair mar bhall d’fhoireann de ghairmithe díograiseacha atá tiomanta don athshlánú, do shábháilteacht an phobail, agus do phrionsabail ár gcórais Dlí."

Is ról ag leibhéal iontrála é ról an Oifigigh Phríosúin Faoi Oiliúint i Seirbhís Phríosúin na hÉireann. Tá sé beartaithe painéal a bhunú ónar féidir folúntais a thagann chun cinn i Seirbhís Phríosúin na hÉireann a líonadh. Tar éis seirbhís 3 bliana a chur isteach, tréimhse phromhaidh san áireamh, mar aon le hArdteastas i gCúram Coimeádta, ceapfar an tOifigeach Príosúin Faoi Oiliúint mar Oifigeach Príosúin bunaithe.

Cuireadh an feachtas earcaíochta roimhe seo ar siúl in 2022 agus d’éirigh go han-mhaith leis; fuarthas os cionn 2,000 iarrthóir.

Dúnfar an comórtas d’Oifigigh Phríosúin Faoi Oiliúint, 2023, ag a 3i.n. ar an Déardaoin 28 Meán Fómhair. Tá sonraí uile an phoist, lena n-áirítear riachtanais cháilitheachta ar fáil anseo.