Obstatraic & Gínéiceolaíocht

Soláthraíonn comhairligh sa speisialtacht seo cúram leigheas agus máinliachta do mhná agus tá saineolas acu ar thoircheas, breith clainne, torthúlacht, pleanáil teaghlaigh agus neamhoird a bhaineann le córas atáirgthe na mban. Speisialtacht chliniciúil den chuid is mó is ea obstatraic & gínéiceolaíocht. Déileálfaidh comhairleach le gnáth-thoircheas agus toircheas neamhghnách agus le neamhoird a bhaineann le horgáin atáirgthe na mban. Cé is moite de na próisis fhiseolaíocha agus phaiteolaíocha atá i gceist, ní mór na torthaí sícshóisialta a bhaineann le teagmhais atáirgthe agus neamhoird ghínéiceolaíocha a thuiscint. Ní mór don obstatraí-gínéiceolaí scileanna diagnóiseacha agus teiripeacha agus ard-inniúlacht sa chumarsáid a léiriú. Beidh an comhairleach inniúil ar gach gnáthamh cnáimhseach agus ar roinnt croí-ghnáthaimh ghínéiceolaíocha agus beidh sé in ann fadhbanna othar a mheas, agus iad a chóireáil agus a imscrúdú go cuí, go héifeachtach agus go comhsheasmhach le himeacht ama. Is spreagúil agus luachmhar an ghairm a bheith ag obair i sláinte na mban. Eachtra thábhachtach do bhean ar bith is ea breith leanaí, agus tá obstatraithe lárnach maidir le tacaíocht a sholáthar agus sábháilteacht i gcúram máithreachais a chinntiú. Tá níos mó i gceist le hobstatraic & gínéiceolaíocht ná breith leanaí a thabhairt ar an saol agus díríonn siad ar shláinte na mban a fheabhsú ag gach céim dá saol.