Péidiatraic

Tá deiseanna ann obair mar phéidiatraí ginearálta nó mar Phéidiatraí, agus spéis ar leith i gceann amháin den iliomad réimsí míochaine a bhaineann le sláinte leanaí.

Péidiatraic Ghinearálta

Tá an ról ginearálta seo ag dhá thrian de phéidiatraithe; oibríonn péidiatraithe in ospidéil ar fud na hÉireann agus iad ag bainistiú galair ghéarmhíochaine atá bagrach don bheatha agus galair ainsealacha atá ag gabháil do leanaí agus do dhaoine óga ó aimsir na breithe go dtí 16 bliana d’aois. Is saineolaithe iad péidiatraithe ginearálta ar dhiagnóis agus ar chóireáil leanaí a bhfuil siomptóim agus comharthaí neamhshonracha ag baint leo ar an gcéad iarraidh. Is minic a dhéantar an obair i gcomhar le daoine gairmiúla agus gníomhaireachtaí eile chun an cúram is fearr a chinntiú don othar. Cuireann siad tús le cóireáil ar féidir leo féin í a chur i gcrích nó a leanúint ar aghaidh nó a roinnt nó a thabhairt ar láimh d'fhoireann eile de réir riachtanais an linbh agus an teaghlaigh. Tá réimse leathan scileanna ag péidiatraithe ginearálta a ligeann dóibh cúram iomlánaíoch, leanbh-lárnach a sholáthar ar fud roinnt fospeisialtóirí péidiatraiceacha. Sna hospidéil threasacha, tá saineolas fospeisialaithe ar leith ag roinnt péidiatraithe i réimsí mar imdhíoneolaíocht phéidiatraiceach nó míochaine mheitibileach, ach tá scileanna ag gach péidiatraí a bhaineann le réimse iomlán sláinte leanaí.

Laistigh de phéidiatraic in Éirinn, tá dhá fhospeisialtacht Phéidiatraiceach faoi láthair a bhfuil clárúchán ar leith acu le Comhairle na nDochtúirí Leighis;

 • Nua-naíocht

 • Is é seo an speisialtacht a sholáthraíonn gnáthchúram, sainchúram agus dianchúram do naíonáin nuabheirthe. I measc na ngrúpaí naíonán a bhfuil dianchúram de dhíth orthu tá naíonáin réamhthéarmacha agus naíonáin ar théarma breoite. Soláthraíonn lianna nua-naíochta cúram réamh-obráide agus iar-obráide do naíonáin a bhfuil máinliacht nua-bheirthe á déanamh orthu. Soláthraíonn lianna nua-bheirthe seirbhís náisiúnta iompair nuabheirthe freisin chun naíonán breoite a bhfuil cúram leighis nó máinliachta de dhíth orthu a aistriú sna hospidéil mhóra threasacha.

 • Cairdeolaíocht

 • Is speisialtacht laistigh den phéidiatraic í seo ina ndéanann na comhairleoirí diagnóis agus cóireáil ar leanaí a bhfuil fadhbanna cairdiacha acu.

  Tá roinnt speisialtachtaí eile ann e.g. Míochaine Phéidiatraiceach Éigeandála nó Deirmeolaíocht ina gcleachtann Comhairleoirí cúram Péidiatraiceach, agus is féidir leo a bheith ina speisialtóirí óna n-oiliúint phéidiatraiceach, nó b’fhéidir go mbeadh croí-oiliúint leighis d’aosaigh orthu, ach go bhfuil oiliúint bhreise péidiatraiceach curtha i gcrích acu agus go bhfuil siad incháilithe chun cleachtadh laistigh den réimse péidiatraiceach.


Seachadadh Seirbhíse Máinliachta

Is speisialtacht fhíorluachmhar agus iomlánaíoch í míochaine phéidiatraiceach. Cuirtear an cúram ar fáil thar raon leathan aoiseanna, ó aimsir na breithe go dtí an ógántacht. Tá an fócas ní hamháin ar dhiagnóis agus ar chóireáil riochtaí leighis, ach ar an gcaoi a bhfuil tionchar ag na siomptóim agus ag an gcóireáil ar fhorbairt an linbh freisin. Chun a chinntiú go mbeidh saol chomh normálta agus is féidir ag leanbh, ní mór do phéidiatraithe riachtanais mheabhrach, forbartha agus shóisialta a n-othar agus a dteaghlach a thabhairt san áireamh. Gnéithe tábhachtacha d’obair péidiatraí is ea abhcóideacht ar shaincheisteanna sláinte leanaí agus cosaint. Is iad na péidiatraithe a chuireann ar son cúram leanaí agus daoine óga de ghnáth agus soláthraíonn foireann ildisciplíneach Dochtúirí, Altraí agus Gairmithe Cúraim Sláinte é.

Is speisialtacht mhór ilghnéitheach í an phéidiatraic a chuireann deiseanna ar fáil chun obair ar fud go leor réimsí míochaine, ó chúram géaréigeandáil agus nua-bheirthe go breoiteacht ar feadh an tsaoil agus cúram pobail a bhainistiú. Cé go bhfuil péidiatraithe ginearálta ina dtromlach in Éirinn, tá go leor fospeisialtóirí péidiatraiceacha á gcleachtadh in Éirinn faoi láthair.

  Ailléirge, imdhíoneolaíocht agus galair thógálacha
  Cairdeolaíocht
  Sláinte Leanaí sa Phobal (atá lonnaithe san Ospidéal agus sa Phobal)
  Deirmeolaíocht
  Diaibéiteas agus Inchríneolaíocht
  Míochaine Éigeandála
  Míochaine Fhóiréinseach
  Gaistreintreolaíocht, Heipiteolaíocht agus Cothú
  Haemaiteolaíocht
  Míochaine Mheitibileach
  Nua-naíocht
  Neifreolaíocht
  Néarai-míchumas
  Oinceolaíocht
  Míochaine Mhaolaitheach
  Míochaine Riospráide
  Réamaiteolaíocht