Péidiatraic

Tá deiseanna ann obair mar phéidiatraí ginearálta nó mar Phéidiatraí, agus spéis ar leith i gceann amháin den iliomad réimsí míochaine a bhaineann le sláinte leanaí.

Péidiatraic Ghinearálta

Tá an ról ginearálta seo ag dhá thrian de phéidiatraithe; oibríonn péidiatraithe in ospidéil ar fud na hÉireann agus iad ag bainistiú galair ghéarmhíochaine atá bagrach don bheatha agus galair ainsealacha atá ag gabháil do leanaí agus do dhaoine óga ó aimsir na breithe go dtí 16 bliana d’aois. Is saineolaithe iad péidiatraithe ginearálta ar dhiagnóis agus ar chóireáil leanaí a bhfuil siomptóim agus comharthaí neamhshonracha ag baint leo ar an gcéad iarraidh. Is minic a dhéantar an obair i gcomhar le daoine gairmiúla agus gníomhaireachtaí eile chun an cúram is fearr a chinntiú don othar. Cuireann siad tús le cóireáil ar féidir leo féin í a chur i gcrích nó a leanúint ar aghaidh nó a roinnt nó a thabhairt ar láimh d'fhoireann eile de réir riachtanais an linbh agus an teaghlaigh. Tá réimse leathan scileanna ag péidiatraithe ginearálta a ligeann dóibh cúram iomlánaíoch, leanbh-lárnach a sholáthar ar fud roinnt fospeisialtóirí péidiatraiceacha. Sna hospidéil threasacha, tá saineolas fospeisialaithe ar leith ag roinnt péidiatraithe i réimsí mar imdhíoneolaíocht phéidiatraiceach nó míochaine mheitibileach, ach tá scileanna ag gach péidiatraí a bhaineann le réimse iomlán sláinte leanaí.

Laistigh de phéidiatraic in Éirinn, tá dhá fhospeisialtacht Phéidiatraiceach faoi láthair a bhfuil clárúchán ar leith acu le Comhairle na nDochtúirí Leighis;

 • Nua-naíocht

 • Is é seo an speisialtacht a sholáthraíonn gnáthchúram, sainchúram agus dianchúram do naíonáin nuabheirthe. I measc na ngrúpaí naíonán a bhfuil dianchúram de dhíth orthu tá naíonáin réamhthéarmacha agus naíonáin ar théarma breoite. Soláthraíonn lianna nua-naíochta cúram réamh-obráide agus iar-obráide do naíonáin a bhfuil máinliacht nua-bheirthe á déanamh orthu. Soláthraíonn lianna nua-bheirthe seirbhís náisiúnta iompair nuabheirthe freisin chun naíonán breoite a bhfuil cúram leighis nó máinliachta de dhíth orthu a aistriú sna hospidéil mhóra threasacha.

 • Cairdeolaíocht

 • Is speisialtacht laistigh den phéidiatraic í seo ina ndéanann na comhairleoirí diagnóis agus cóireáil ar leanaí a bhfuil fadhbanna cairdiacha acu.

  Tá roinnt speisialtachtaí eile ann e.g. Míochaine Phéidiatraiceach Éigeandála nó Deirmeolaíocht ina gcleachtann Comhairleoirí cúram Péidiatraiceach, agus is féidir leo a bheith ina speisialtóirí óna n-oiliúint phéidiatraiceach, nó b’fhéidir go mbeadh croí-oiliúint leighis d’aosaigh orthu, ach go bhfuil oiliúint bhreise péidiatraiceach curtha i gcrích acu agus go bhfuil siad incháilithe chun cleachtadh laistigh den réimse péidiatraiceach.


Seachadadh Seirbhíse Máinliachta

Is speisialtacht fhíorluachmhar agus iomlánaíoch í míochaine phéidiatraiceach. Cuirtear an cúram ar fáil thar raon leathan aoiseanna, ó aimsir na breithe go dtí an ógántacht. Tá an fócas ní hamháin ar dhiagnóis agus ar chóireáil riochtaí leighis, ach ar an gcaoi a bhfuil tionchar ag na siomptóim agus ag an gcóireáil ar fhorbairt an linbh freisin. Chun a chinntiú go mbeidh saol chomh normálta agus is féidir ag leanbh, ní mór do phéidiatraithe riachtanais mheabhrach, forbartha agus shóisialta a n-othar agus a dteaghlach a thabhairt san áireamh. Gnéithe tábhachtacha d’obair péidiatraí is ea abhcóideacht ar shaincheisteanna sláinte leanaí agus cosaint. Is iad na péidiatraithe a chuireann ar son cúram leanaí agus daoine óga de ghnáth agus soláthraíonn foireann ildisciplíneach Dochtúirí, Altraí agus Gairmithe Cúraim Sláinte é.

Is speisialtacht mhór ilghnéitheach í an phéidiatraic a chuireann deiseanna ar fáil chun obair ar fud go leor réimsí míochaine, ó chúram géaréigeandáil agus nua-bheirthe go breoiteacht ar feadh an tsaoil agus cúram pobail a bhainistiú. Cé go bhfuil péidiatraithe ginearálta ina dtromlach in Éirinn, tá go leor fospeisialtóirí péidiatraiceacha á gcleachtadh in Éirinn faoi láthair.

 • Ailléirge, imdhíoneolaíocht agus galair thógálacha
 • Cairdeolaíocht
 • Sláinte Leanaí sa Phobal (atá lonnaithe san Ospidéal agus sa Phobal)
 • Deirmeolaíocht
 • Diaibéiteas agus Inchríneolaíocht
 • Míochaine Éigeandála
 • Míochaine Fhóiréinseach
 • Gaistreintreolaíocht, Heipiteolaíocht agus Cothú
 • Haemaiteolaíocht
 • Míochaine Mheitibileach
 • Nua-naíocht
 • Neifreolaíocht
 • Néarai-míchumas
 • Oinceolaíocht
 • Míochaine Mhaolaitheach
 • Míochaine Riospráide
 • Réamaiteolaíocht