FAIGH EOLAS FAOIN TSEIRBHÍS PHOIBLÍ, AN FOSTÓIR IS MÓ IN ÉIRINN

bheirt daltaí scoile ag baint úsáid as ríomhaire os comhair cúlra bán ar a bhfuil dathanna eile.

ACMHAINNÍ DO MHÚINTEOIRÍ
AGUS DO THREOIRCHOMHAIRLEOIRÍ

Anseo, gheobhaidh tú gach ní atá ag teastáil uait chun tacaíocht a thabhairt do do dhaltaí agus iniúchadh á dhéanamh acu ar an earnáil phoiblí agus ar na gairmeacha a mbeidh siad in ann teacht orthu - agus tá gach ní i rannán amháin. San áireamh sna hacmhainní seo, tá pointí inmhúinte do ranganna Idirbhliana, ATF agus GCAT a chabróidh leat an earnáil phoiblí a mhíniú dóibh ar bhealach taitneamhach, úsáideach agus mealltach.

AN CHAOI A N-OIBRÍONN SÉ

Tá 6 phlean ceachta sa Phaca Acmhainnído Scoileanna. Díríonn gach plean ceachta ar thopaic ar leith a bhaineann le gairmeacha san earnáil phoiblí agus tá na nithe seo a leanas san áireamh:

  • Sleamhnáin PowerPoint

  • Treoracha do Mhúinteoirí

  • Bileoga oibre agus gníomhaíochtaí do Dhaltaí

Is féidir gach plean ceachta a íoslódáil thíos

GRÚPAÍ IDIRBHLIANA

Tuigeann muid go mbeidh spriocanna foghlama agus sprioc-amanna ar leith ag ranganna éagsúla. Maidir le grúpaí Idirbhliana, mholfaimis go mbeadh daltaí in ann úsáid a bhaint as an suíomh seo chun foghlaim faoin earnáil phoiblí ar bhealach féinstiúrtha. D’fhéadfadh daltaí obair a dhéanamh ina n-aonar nó i ngrúpaí chun páirt a ghlacadh in ‘An Cur i Láthair: Comórtas Margaíochta do Mheánscoileanna’ ansin ionas go mbeidís in ann an méid a d’fhoghlaim siad a léiriú – agus bheadh an deis acu duaiseanna breátha a bhuachan chomh maith, ar ndóigh.
NA PLEANANNA CEACHTACEACHT 1 : BUNEOLAS FAOIN EARNÁIL PHOIBLÍ

Sa cheacht seo, foghlaimeoidh daltaí faoin earnáil phoiblí, faoin gcaoi a mbaineann sí lena saol féin agus faoi chuid de na gairmeacha atá ar fáil inti.CEACHT 2: NASC A DHÉANAMH IDIR MO RÉIMSÍ SPÉISE AGUS AN EARNÁIL PHOIBLÍ

Sa cheacht seo, bainfidh daltaí úsáid as uirlis phroifíle John Holland do Réimsí Spéise Gairme chun róil a oireann dá réimsí spéise agus dá mbuanna a aithint.


dhuine ag obair ar ríomhaire glúine le forleagan gorm agus téacs bán agus na focail ‘Ceacht 2’.

CEACHT 3: AN ‘DRÉIMIRE GAIRME’ AGUS MISE SA STÁTSEIRBHÍS

Sa cheacht seo, pléifidh daltaí cáilíochtaí, oiliúint, taithí, réimsí spéise agus deiseanna dul chun cinn a dhéanamh ar an ‘dréimire gairme’ agus déanfaidh siad anailís ar róil éagsúla, ag díriú ar an bpointe iontrála, leibhéal oideachais agus tuarastal.
Oifigeach custam agus veist shofheicthe air le forleagan buí/liath agus téacs bán agus na focail ‘Ceacht 4’

CEACHT 4: CUIR AITHNE AR ALAN IN OIFIG NA GCOIMISINÉIRÍ IONCAIM

Sa cheacht seo, déanfar achoimre ar eolas a clúdaíodh sna ceachtanna roimhe seo trí úsáid a bhaint as fíorscéal agus pléifidh daltaí físeán ina roinneann fostaí san earnáil phoiblí a scéal leo.

pharaimhíochaineoir le forleagan corcra agus téacs bán agus na focail ‘Ceacht 5’

CEACHT 5: CUIR AITHNE AR NIAMH SA TSEIRBHÍS NÁISIÚNTA OTHARCHARRANNA

Sa cheacht seo, déanfar achoimre ar eolas a clúdaíodh sna ceachtanna roimhe seo trí úsáid a bhaint as fíorscéal agus pléifidh daltaí físeán ina roinneann fostaí san earnáil phoiblí a scéal leo.

bhean a bhfuil gruaig ghearr chatach uirthi le forleagan gorm agus téacs bán agus na focail ‘Ceacht 6’

CEACHT 6: CUIR AITHNE AR VICTORIA SA ROINN OIDEACHAIS

Sa cheacht seo, déanfar achoimre ar eolas a clúdaíodh sna ceachtanna roimhe seo trí úsáid a bhaint as fíorscéal agus pléifidh daltaí físeán ina roinneann fostaí san earnáil phoiblí a scéal leo.

Má tá aiseolas ar bith agat i dtaca leis an gcaoi ar féidir linn ár n-ábhar a fheabhsú, nó má tá ceisteanna agat, seol ríomhphost chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..AN CUR I LÁTHAIR: COMÓRTAS MARGAÍOCHTA DO MHEÁNSCOILEANNA

Beo Anois!

Nuair atá leibhéal ar leith muiníne ag daltaí i dtaca leis an earnáil phoiblí agus na deiseanna gairme atá ar fáil inti, ba bhreá linn an deis a thabhairt dóibh an méid a d’fhoghlaim siad a chur i bhfeidhm. Comórtas fógraíochta spraíúil do scoileanna is ea ‘An Cur i Láthair’, ina mbeidh daltaí in ann leas a bhaint as a gcruthaitheacht agus scileanna atá oiriúnach don 21ú haois a fhoghlaim ag an am céanna. An dúshlán atá roimh dhaltaí sa chomórtas ná go mbeidh orthu físeán a chruthú chun an earnáil a léiriú dá bpiaraí mar chonair ghairme ina bhfuil éagsúlacht le brath. Is féidir le Múinteoirí agus Treoirchomhairleoirí tuilleadh eolais a fháil faoin gCur i Láthair trí chlárú dár liosta seachadta agus coimeádfaimid ar an eolas thú i dtaca le dátaí tábhachtacha agus eolas tábhachtach, agus trí dhul ar an leathanach ar a bhfuil eolas faoin gComórtas ‘An Cur i Láthair’.


CEISTEANNA COITIANTA DO MHÚINTEOIRÍ