Executive Officer 2014 Age and Gender Statistics

Garda Recruitment Applications by Gender 2015-2017

General Service Grade Assignments to Irish Language Posts 2016-2018

Professional and Technical Assignments to Irish Language Posts 2016-2018

IHREC Process to identify and recommend persons for appointment

Hospital Consultant Posts 2015

Hospital Consultant Posts 2016

Hospital Consultant Recruitment Statistics 2016

Hospital Consultant Posts 2017

Statistics relating to 2015 Senior Management Opportunities in Local Government competition

Statistics relating to 2017 Senior Management Opportunities in Local Government competition


Taifead Nochta Saoráil Eolais agus eolas eile a fhoilsítear ó am go ham

1. Taifead Nochta Saoráil Eolais

Cuirtear leis an Taifead Nochta Saoráil Eolais (iarratais neamhphearsanta) ag deireadh gach ceathrú. Tá an taifead nochta ar fáil anseo

2. Tuairiscí

Tá Tuarascálacha Bliantúla ar fáil ag Foilseacháin

3. Foilseacháin Thráchtála

Ní bhaineann an rannóg seo le PAS.

4. Eolas a Lorgaítear go Minic

Bord PAS
Tá miontuairiscí chruinnithe Bhord PAS ar fáil ag: Miontuairiscí chruinnithe Bhord PAS

Tá na treoirlínte atá i bhfeidhm ag na haonaid earcaíochta lena bhfeidhmeanna agus a ngníomhaíochtaí a chur i gcrích, sa liosta thíos agus is féidir iad a fháil taobh amuigh de Shaoráil Eolais.

treoirlínte chun comórtas a fhógairt, a ullmhú / próiseas roghnaithe a dhéanamh
treoirlínte do shocruithe fógraíochta / poiblíochta
treoirlínte chun foirmeacha iarratais a phróiseáil
treoirlínte chun baill de bhoird roghnaithe a cheapadh
treoirlínte chun boird roghnaithe a eagrú
treoirlínte chun eolas agus oiliúint a thabhairt do bhoird roghnaithe
treoirlínte chun an próiseas gearrliostaithe a dhéanamh
treoirlinte chun boird agallaimh a stiúradh
treoirlínte chun torthaí a eisiúint
treoirlínte chun fiosrúcháin réamh-fhostaíochta a dhéanamh maidir le sláinte agus dea-cháil
treoirlínte maidir le déileáil le hathchomhairc / iarratais ar athbhreithniú
treoirlínte do staid na dtástálacha i bhfeachtas earcaíochta
treoirlínte maidir le painéil
Tá an t-eolas eile seo ar fáil ar iarratas:

Leabhráin Eolais do chomórtais (reatha agus roimhe seo)
Aiseolas faoi d’iarratas féin agus faoi conas a d’éirigh leat i staideanna éagsúla den phróiseas roghnaithe (nótaí d’agallaimh san áireamh)
Ábhar taithíochta do thrialacha (reatha nó roimhe seo)
Tá an t-eolas seo sa Tuarascáil Bhliantúil ach is féidir é a lorg sula bhfoilsítear é:

Torthaí gach suirbhé agus plean gníomhaíochta na gcustaiméirí atá i bhfeidhm chun déileáil le ceist ar bith a shainaithnítear
Tuairiscí ar chaighdeáin seirbhíse PAS a baineadh amach.
Má theastaíonn uait aon chuid den ábhar thuas a fháil téigh i dteagmháil le:Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Tá an t-eolas seo foilsithe ar publicjobs.ie

Na Teangacha Oifigiúla ag: Na Teangacha Oifigiúla
TAn Coiste um Cheapacháin Ardleibhéil (T.L.A.C) Treorach, Nósanna Imeachta, Tuarascáil don Aire ag Foilseacháin
Doiciméid inrochtana a shonraíonn ár dtiomantas do chustaiméirí agus a bhfuil sé mar aidhm acu seirbhísí a bheith ar fáil níos éasca do chustaiméirí Inrochtaineacht
SCP Múnla Inniúlachta ag Múnla Inniúlachta
Recruitment and Selection Advice and Guidance ag Mol Eolais
Trialacha féin-mheasúnaithe Comhairle faoi Thrialacha

Tá an t-eolas seo foilsithe ar Stateboards.ie

Details of all available appointments at Stateboards.ie
Ballraíocht ar Bhoird Stáit de réir Roinne (lena n-áirítear liosta de gach bord; ainmneacha, róil, dáta agus bunús ceapacháin do gach Ball de Bhoird) ag Ballraíocht do Bhoird Stáit